Conferinţa Naţională TEXT ŞI DISCURS RELIGIOS

Ediţia a III-a

PROGRAMUL LUCRĂRILOR

ALOCUŢIUNI şi COMUNICĂRI ÎN PLEN

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Aula Magna „Mihai Eminescu”, 10.00 – 12.30)

I.P.S. Teofan Savu, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

P.S. Petru Gherghel, Episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi

Prof. univ. dr. Vasile Işan, Rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, Decan al Facultăţii de Litere

Acad. Răzvan Teodorescu, Text şi imagine în vechea civilizaţie a românilor

Prof. univ. dr. Pr. Vasile Mihoc, Logos, Scriptură şi vindecarea cuvîntului

COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI

TRADUCEREA TEXTULUI SACRU (Seminarul „G. Ivănescu”)

 

Vineri, 12 noiembrie 2010

Moderatori: Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), Lect. univ. dr. Bogdan Ţâra

15.00 – 16.00

Ioan Caproşu (prof. univ. dr., Iaşi), titlu rezervat

Gheorghe Chivu (prof. univ. dr., m.c., Bucureşti), De la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneşti

Octavian Gordon (lect. univ. dr., Bucureşti), Metodologia traducerii textelor patristice în limba română

16.00 – 17.00

Vasile Gavrilă (pr. dr., Bucureşti), Traducerea Dumnezeieştii Liturghii în limba română – eveniment cultural şi spiritual

Iosif Cămară (drd., Iaşi), Singularul cer în cele mai vechi versiuni româneşti ale oraţiei dominicale

Petru Pistol, (prof. univ. dr., Piteşti), Gesticulaţia traducerii – intre „ascultare” şi creativitate

Dionisie Constantin Pîrvuloiu (dr., Bucureşti), Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan. Observaţii critice privind traducerea românească

17.00 – 18.00

Maria Stanciu Istrate (cerc. şt. dr., Bucureşti), Compuse inedite pentru denumirea atributelor divinităţii în vechea română literară

Creţu Cristina (drd., Iaşi), Aspecte ale formării cuvintelor în Cazaniile lui Ilie Miniat, 1742

Adina Chirilă (lect. univ. dr., Timişoara), Bogdan Ţâra (lect. univ. dr., Timişoara), Constrângeri şi opţiuni lexico-semantice în traducerile textului biblic

18.00 – 19.00

Sabina Savu-Rotenstein (dr., Iaşi), Cercetări asupra modernizării onomasticii biblice româneşti

Felicia Dumas (conf. univ. dr., Iaşi), Exploatarea corpusului de limbă franceză pentru redactarea dicţionarului bilingv român-francez de termeni religioşi ortodocşi

Ionela Ene (drd. Iaşi), Termeni religioşi de origine grecească în Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi

Constantin Onu (conf. univ. dr. Pr., Piteşti), Mărturisirea de credinţă tradusă în limbajul mimico-gestual liturgic românesc

Laurenţiu Alexandru Cohal (drd., Pavia), Modalităţi ale exprimării pasivului în vechile traduceri româneşti. Analiză asupra Codicelui Bratul

 

COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI

RETORICA DISCURSULUI RELIGIOS

Vineri, 12 noiembrie 2010 (Seminarul „Al. Dima”)

Moderatori: Prof. univ. dr. Maria Cvasnîi Cătănescu (Bucureşti)

 

15.00 – 16.00

Lucian Farcaş (conf. univ. dr., Iaşi), Critica socială în limbajul prophetic

Doina Filimon Doroftei (cerc. şt. dr., Bucureşti), Valenţe biblice ale simbolului rouăi în folclorul românesc, cercet. şt. dr. (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti)

Vasile Ţâra (prof. univ. dr., Timişoara), Tradiţie şi inovaţie în discursul religios al teologilor Şcolii Ardelene

16.00 – 17.00

Daniel Oprescu (pr. prof. drd., Piteşti), „Treime sau Logos la stejarul Mamvri? O ceretare istorico-dogmatică

Ioana-Tatiana Ciocan (drd., Sibiu), Picu Pătruţ şi transpunerea textului sacru în formă miniaturală

Yolanda Constantinescu (drd., Bucureşti), Semnificaţie şi acţiune în realitatea personală supremă

17.00 – 18.00

Ilie Melniciuc – Puică (pr. lect. univ. dr., Iaşi), Paradoxurile parabolei iconomului necredincios (Lc 16,1-8)

Silvia Grossu (conf. univ. dr., Chişinău), Dimensiunea cultural-naţională a activităţii ecleziastice a Mitropolitului Gurie al Basarabiei / Mitropolitul Gurie al Basarabiei – oratoria de amvon

Dragoş Zetu (asist. univ. dr., Iaşi ), Fundamentele creştine ale religiei civile americane

18.00 – 19.00

Mihaela Lupu (lect. univ. dr., Iaşi), Terminologia religioasă ortodoxă în limbile română şi franceză

Valentin Trifescu (drd., Cluj), Mesajul bisericilor cneziale din Ribiţa şi Crişcior

Elena Spiridon (drd., Iaşi), Elemente de gîndire teoretică regăsite în prefeţele textelor traduse sau editate de mitropolitul Veniamin Costache. Problematica traductologică

Sîmbătă, 13 noiembrie 2010 (Seminarul „Al. Dima”)

Moderatori: Prof. univ. dr. Vasile Ţâra (Timişoara), Prof. univ. dr. Laura Bădescu (Piteşti)

 

9.30 – 10.30

Daniela Răducănescu (drd., Iaşi), Discursul religios – Discurs specializat

Sorin Semeniuc (drd., Iaşi), Dumnezeu în discursul preşedintelui României, Traian Băsescu

Laura Bădescu (prof. univ. dr., Piteşti), Cărţile de blestem ale lumii vechi româneşti – între cutumă ecleziastică şi drept canonic

10.30 – 11.30

Constantin Răchită (drd., Iaşi), Hieronymus narrator. Structură, argumentare şi mesaj în Epistola I către Innocentius

Daniela Doboş (conf. univ. dr., Iaşi), Creştinism şi teoria limbajului în opera lingvistului american Kenneth L. Pike

Maria-Mihaela Dărescu (drd., Iaşi), Deixis-ul personal, temporal şi spaţial în discursul religios din cadrul cultului ortodox

Dana Nica (lect. univ. dr., Iaşi) Retorica profetică în Provincialele lui Pascal

11.30 – 12.30

Andreea Răşcanu (mast., Iaşi), Citatul ca tehnica persuasivă în predica părintelui Cleopa

Ştefan Afloroaei (prof. univ. dr., Iaşi), Despre pregătirea în vederea lecturii unei pagini de teologie

Florentina Popa (lect. univ. dr., Iaşi), Retorica discursului religios şi comunicarea on-line

12.30 – 13.15

Maria Cvasnâi-Cătănescu (prof. univ. dr., Bucureşti), Varlaam – retorica amplificării în Răspunsul împotriva Catihismusului Calvinesc

Traian Diaconescu (prof. univ. dr., Iaşi), Structura retorică şi strategia argumentativă în Didahiile lui Antim Ivireanul

Ovidiu Pop-Brâncuş (conf. univ. dr., Bucureşti), Sfântul Vasile cel Mare şi revalorizarea literaturii antichităţii păgâne – Omilia Către tineri

COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNI

LITERATURA ŞI SACRUL (Amf. III.12)

 

Vineri, 12 noiembrie 2010

Moderatori: Acad. Sabina Ispas (Bucureşti), conf. univ. dr. Lavinia Bănică (Piteşti)

15.00 – 16.00

Sabina Ispas (acad. dr., Bucureşti), Ipostaze ale vegetalului în spiritualitatea românească

Lucreţia Vasilescu (prof. univ.dr., Bucureşti), Histoire Lausiaque, echelle vers la perfection

Viorella Manolache (cerc. şt. dr., Bucureşti), Între secularizare şi istoria emoţiilor: religia trans

16.00 – 17.00

Emanuela Ilie (lect. univ. dr., Iaşi), Călugăriţe pe schiuri şi alte revelaţii poetice

Claudia Ciobanu (dr., Iaşi), Imaginea crucii în poeziile lui Radu Gyr

Gheorghe Manolache (prof. univ, dr., Sibiu), titlu rezervat

17.00 – 18.00

Lavinia Bănică (conf. univ. dr., Piteşti), Toposuri medievale în lumea literelor româneşti între secolele XVII- XVIII

Alexandra Săraru (lect. univ. drd., Bucureşti), Vieţile sfinţilor în imaginarul popular românesc. Studiu de caz

Karácsonyi Zsolt (dr., Cluj), Traducerea ca transpunere

 

18.00 – 19.00

Loredana Opăriuc (prep. univ. drd., Iaşi), Dinu Pillat – portret de scriitor creştin

Florin Ţupu (drd., Iaşi), Aspecte ale teologiei, ca interfaţă între religie şi literatură, în spaţiul românesc postbelic

Anca-Narcisa Leizeriuc (drd., Iaşi), Nevoia de fantastic sau re-cunoaşterea sacrului la Mircea Eliade

 

Sîmbătă, 13 noiembrie 2010

Moderatori: Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu), Conf. univ. dr. Antonio Patraş (Iaşi)

 

9.30 – 10.30

Lucia Afloroaei (prof., Iaşi), Reprezentarea sacrului în folclorul religios românesc

Antonio Patraş (conf. univ. dr., Iaşi), Sufletul nu cunoaşte distanţele. Pagini din arhiva Ion Pillat

Muguraş Constantinescu (prof. univ. dr., Suceava), Problemes de traduction du langage religieux du roman Le Cure de Tours de Balzac

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Prof. dr. Al. Gafton

Lect. dr. Sorin Guia

Lect. dr. Ioan Milică

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s